De zeer ervaren personal assistant (PA): 40+ en 50+

Werkgevers blijken vaak niet op de hoogte zijn van de voordelen van het in dienst nemen van 50-plussers. Ze zien vooral de nadelen die zich dan voornamelijk op het veronderstelde hogere loon van oudere werknemers richten. Dat concludeert PA Online op basis van eigen onderzoek onder klanten en werknemers. PA Online bemiddelt voornamelijk personal assistants en secretaresses in het top segment en juist daar bewijzen oudere werknemers hun waarde.

Personal Assistant en CEO van gelijke leeftijd spreken dezelfde taal

Het beeld blijft hardnekkig, een personal assistant of directiesecretaresse is vooral jong en ziet er goed uit. Vaardigheden zijn soms bijzaak. Of niet? Het merendeel van de klanten geeft desgevraagd aan juist op zoek te zijn naar een sparringpartner die zich naast het zakelijke werk ook bezig houdt met het organiseren van privézaken. Naast communicatief en organisatorisch sterk is een personal assistant discreet, betrouwbaar en loyaal, de rechterhand en het visitekaartje van haar directeur. Ook is het belangrijk dat er een persoonlijke klik en wederzijds begrip is. Deze laatste, zo blijkt, gaat vaak makkelijker tussen personen van min of meer gelijke leeftijd. Het herinneren aan een afspraak via WhatsApp door een jeugdige secretaresse met bijvoorbeeld ‘OMG BTW 1:1 2d 14u’ (Oh my G, by the way, afspraak vandaag om 14:00 uur) begrijpt de CEO niet.

De personal assistant assisteert, organiseert, prioriteert, signaleert, anticipeert, en faciliteert

De functie van personal assistant of directiesecretaresse is veeleisend, vergt veel meer persoonlijk initiatief en is alles behalve een 9-tot-5 baan. Senior werknemers zijn vaak stressbestendiger, kunnen beter relativeren en hebben een scherper beoordelingsvermogen. Door hun ervaring weten ze situaties direct goed in te schatten of zelfs te voorkomen. En ze hebben vaak efficiëntere werkstrategieën dan jongeren. Daarnaast hebben ze over het algemeen meer verantwoordelijkheden gedragen, aan een verscheidenheid van projecten meegewerkt en ervaring opgedaan in tal van sectoren. Die brede ervaring is zeker voor directeuren en CEO's van grote multinationals een toegevoegde waarde.

Focus op werk, niet op privé

Naast ervaring en stressbestendigheid hebben 50-plussers meestal geen zware leningen meer en zijn de kinderen vaak al het huis uit. Voor werkgevers is dit een extra bonus. Hoe minder sociale, financiële en familiale druk er op de schouders van hun werknemers rust, des te beter zij zich op hun werk kunnen concentreren. Veel 50-plussers zijn daarom aanzienlijk flexibeler in hun werktijden. Zwangerschaps- en ouderschapsverlof is vaak niet meer aan de orde. Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat oudere werknemers aanzienlijk minder vaak ziek zijn dan hun jongere collega's.

Financiële stimulans door de overheid

Behalve de natuurlijke voordelen biedt de overheid ook tal van financiële stimulansen om oudere werkzoekenden aan het werk te helpen. Zo bestaat er een mobiliteitsbonus voor werkgevers, premiekorting en een no-risk polis die werkgevers schadeloos stelt indien een oudere werknemer toch ziek wordt. Naast een ervaren werkkracht levert het dus ook financieel voordeel op 50-plussers in dienst te nemen.

Op May 13, 2013